سایت گردشگری و تجاری شهرستان آستارا

برای نمایش تبلیغات خود در سایت گردشگری و تجاری آستارا، با شماره ی 09116042898 تماس بگیرید.

اپلیکیشن مسابقه کنکوری ها

اپلیکیشن مسابقه کنکوری ها

 

 

 

با نصب اپلیکیشن مسابقه کنکوری ها با دوستان خود، دروس کنکور را مسابقه دهید، قدرت یادگیری خود را افزایش دهید

 

اپلیکیشن مسابقه کنکوری ها، باعث کاهش استرس کنکور و ایجاد انگیزه میشود

 

 

 

09116042898

 

09119875069