سایت گردشگری و تجاری شهرستان آستارا

برای نمایش تبلیغات خود در سایت گردشگری و تجاری آستارا، با شماره ی 09116042898 تماس بگیرید.

فلکه گاز

فلکه گازاز این مسیر میتوانید به سمت بلوار سفیر امیدرفته و از آنجا به بازار ساحلی برویدو همچنین میتوانید به بانک کشاورزی یا اداره بازرگانی،کتابخانه،باشگاه آزادی، برویدیا به جاده رفته وبه اردبیل یا رشت بروید.