سایت گردشگری و تجاری شهرستان آستارا

برای نمایش تبلیغات خود در سایت گردشگری و تجاری آستارا، با شماره ی 09116042898 تماس بگیرید.

فلکه فرمانداری

فلکه فرمانداریاز این مسیر میتوانید به سمت بازارچه ساحلی،فرمانداری،شهرداری،سپاه،پمپ بنزین،تعمیر گاه،راهنمایی ورانندگی برویدیا به سمت کمربندی رفته و از شهر خارج شویدو به سمت اردبیل یارشت بروید.